Dla kogo zwrot

Jeśli

  • jesteś osobą fizyczną,
  • poniosłeś/aś wydatki w związku z budową domu jednorodzinnego/nadbudową/rozbudową budynku do celów mieszkalnych lub przebudową budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • Twoja budowa/rozbudowa realizowana była w oparciu o pozwolenie na budowe wydane po 1 stycznia 2014r.
  • powierzchnia użytkowa nie przekracza: w przypadku lokalu mieszkaniowego 75m2, a w przypadku domu jednorodzinnego 100m2 (w przypadku osób spełniających warunki do odliczenia ulgi prorodzinnej dozwolone wymiary maksymalne lokum ulegają zmianie)
  • nie ukończyłeś/aś 36 lat do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot nie jesteś: właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, ani właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  • to masz możliwość odzyskania części wydatków poniesionych na prace budowlane lub remontowe.

    Uwaga! Na dotychczasowych zasadach, o zwrot VAT mogą się ubiegać wszyscy, ale WYŁĄCZNIE z wydatków poniesionych do 31 grudnia 2013r.

Zgłoś się do nas, a dokonamy rozliczenia zwrotu VAT z Twoich zakupów materiałów budowlanych.

Obsługujemy klientów z całej Polski.

Masz pytania?
Chętnie pomogę.

Tel. 71_ 799 01 11
E-mail: biuro@vatbudowlany.pl